Istota analizy biznesowej

Analiza biznesowaBusiness Analysis, czyli analiza biznesowa pomaga osiągnąć przewagę nad konkurencją w czasie dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku.

Zadaniem analityków biznesowych jest analiza procesów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, która pozwoli zmienić je w taki sposób, aby były bardziej skuteczne, bardziej efektywne i tańsze, przez co przynosiły większe zyski w krótszym okresie czasu.

Właściwie zaprojektowane rozwiązanie Business Intelligence gwarantuje, że informacje w firmie są dostępne w sposób spójny i niezawodny. Dane mogą być sumowane, porównywane, analizowane pod różnymi względami.

Firmy każdej wielkości mogą i powinny skorzystać z oprogramowania business intelligence, każda firma bowiem powinna myśleć przyszłościowo i wykorzystywać swoje dane korporacyjne w celu największej przewagi. Dane te są niezbędne do wprowadzania i zrozumienia ważnych działań i nowych trendów w każdej branży. Każda firma ma inne potrzeby i dla każdej istnieje wiele różnych korzyści z analizy płynących.

Eliminacja szacowania

Zbyt często w danych biznesowych organizacji brakowało jednolitej struktury, która pozwalałaby na skuteczne wykorzystanie do podejmowania strategicznych decyzji. Business Intelligence może sprawić, że dokładne dane historyczne, dane prognozowane i trendy obecne w czasie rzeczywistym pozwolą wyeliminować potrzebę szacowania.

Możliwość utrzymania swoich klientów

Jedną z największych korzyści płynących z tego narzędzia jest fakt, że pozwala ono firmom osiągnąć wgląd w to, co klienci kupują lub czego potrzebują, zapewniając im możliwość uzyskania dodatkowego zysku, a przy tym utrzymanie cennych klientów.

Poprawa efektywności

Poprawa efektywności to jeden z najważniejszych powodów, posiadania Business Intelligence, która daje możliwość poprawy efektywności wewnątrz firmy, wzrost wydajności oraz wzrost wyników. Proste w użyciu narzędzia, które mogą być wykorzystywane w całej firmie mogą pomóc w procesie przepływu informacji pomiędzy różnymi działami, co pozwala zaoszczędzić czas na raportowania i analizy. Jest to szczególnie istotne, jeśli konieczne są regularne raporty potrzebne do wykonania np. comiesięcznych raportów wykonawczych, w których umieszczane są informacje dotyczące każdego kolejnego miesiąca.

Udostępnianie informacji zmniejsza ryzyko duplikacji danych, co oznacza, że wszystkie dane się zgadzają. To z kolei pozwala skupić się na bardziej istotnych sprawach związanych z prowadzeniem firmy. Istotna ilość czasu marnuje się w czasie poszukiwania informacji, które mają być wykorzystywane w celu podejmowania ważnych decyzji. Dzięki oprogramowaniu business intelligence, wszystkie informacje są scentralizowane i mogą być przeglądane w formie deski rozdzielczej lub przekształcone w raporcie, oszczędzając ogromne ilości czasu i poprawę efektywności.

Właściwe planowanie

Oprogramowanie business intelligence może zapewnić użytkownikom lepszy wgląd w koszty produkcji, co zapewnia lepszą widoczność swoich perspektyw finansowych, które pomagają lepiej zrozumieć konsekwencje inwestycji i analizę połączeń między poszczególnymi obszarami działalności firmy. Business Intelligence pozwala na planowanie strategiczne, które jest najważniejsze dla rozwoju biznesu, poprzez określenie kluczowych trendów i wzorców w danych i jego głębsze zrozumienie, a także przekształcanie danych do praktycznych informacji.

Zarządzanie zapasami

Business analysis pomaga firmie w zamówieniu odpowiedniej ilości zapasów w odpowiednim czasie w taki sposób, aby klienci otrzymywali produkty, wtedy kiedy ich potrzebują, co z kolei pozwala unikać opóźnień w realizacji zadań.

Wgląd w działalność firmy

Business intelligence pozwala również na pełen wgląd w działalność firmy w określonym przedziale czasu. Narzędzie to pozwala uzyskać miedzy innymi informacje ile jednostek zostało sprzedanych, w jakim obszarze lub przez który segment klienta. Dzięki prostym wskaźnikom, a także dzięki zaawansowanej analizie potrzeb, oprogramowanie to może zapewnić większy zasób informacji na temat potrzeb klientów i podaży konkurentów.

Mobilność

Dostęp do mobilnych aplikacji BI zapewnia użytkownikom uzyskanie wiedzy nt. kluczowych wskaźników biznesowych i raportów sprzedaży czy marketingu w iPhone-ie czy iPad-dzie dając tym samym dostęp do ważnych informacji biznesowych w podróży oraz w każdym innym momencie, gdy użytkownik przebywa poza siedzibą przedsiębiorstwa.