Komputery w edukacji

Edukacja dzieciJest wiele sposobów na to, aby wykorzystywać komputery w edukacji. Zastosowanie ich sprawia, że proces nauczania przebiega sprawniej i jest o wiele bardziej skuteczny.

Obecnie coraz więcej szkół przeprowadza proces komputeryzacji, który jest nie tylko udogodnieniem, ale często również koniecznością. Do czego przydają się komputery w szkole?

Wszystko jest uzależnione od tego, gdzie się znajdują, kto ma do nich dostęp oraz jakim celom mają służyć. Komputery szkolne znajdujące się w pracowniach informatycznych mają służyć pomocą w czasie lekcji. Ich zadaniem jest nauka obsługi poszczególnych programów, więc w tym komputerach nie ma konieczności podłączania łącza internetowego. Czasem jest jednak ono przydatne, zwłaszcza podczas nauki korzystania z wyszukiwarek internetowych czy obsługi poczty elektronicznej. W pracowniach warto więc zamontować łącze, które będzie można udostępniać uczniom w zależności od potrzeb.

Na każdym z takich komputerów powinny być również zainstalowane najczęściej używane programy z pakietu MS Office. Jego obsługa to dziś konieczność, więc każdy absolwent szkoły średniej powinien je znać przynajmniej w stopniu podstawowym. Komputery w szkole można wykorzystywać również poza lekcjami informatyki. Przydają się one na przykład w bibliotekach szkolnych. Wiele szkół ale również i uczelni wyższych wprowadza internetowe katalogi książek. Uczeń lub student może najpierw sprawdzić w Internecie, czy interesująca go książka jest jeszcze dostępna. W wielu przypadkach możliwe jest nawet zamawianie danego egzemplarza przez Internet. Nie można zapomnieć również o e-learningu. Ta nowoczesna forma edukacji staje się obecnie coraz bardziej popularna.

Na szeroką skale użytkowana jest w wielu szkołach, pozwalając na zwiększenie efektywności nauczania poprzez poprawienie jego jakości oraz atrakcyjności w oczach uczniów. E-learning może Stanowic narzędzie zastępujące w pewnym stopniu techniki tradycyjne lub może być jedynie metoda je wspomagającą, na przykład w formie rozwiązywania testów przed sprawdzianem dla sprawdzenia stanu swojej wiedzy.