Mechanizmy kontroli treści

Mechanizmy kontroli treściOgólnie rzecz biorąc, mechanizmy kontroli treści w Internecie mogą być stosowane proaktywnie lub reaktywnie.

Te mechanizmy kontroli treści nie są rozłączne, ale różni je stosowana filozofia działań. Dostawcy usług internetowych są w stanie zapewnić aktywne mechanizmy, a klienci są bardziej skłonni korzystać z mechanizmów reaktywnych. Aktywne mechanizmy kontroli odnoszą się do działań w wynikach wyszukiwania, które zbierają informacje, które mogą być wykorzystane do zapobiegania pobierania nieodpowiednich stron internetowych lub do określenia odpowiednich domen internetowych dla użytkowników.

Aktywne mechanizmy kontroli treści

Aktywne mechanizmy kontroli obejmują: tworzenie, przechowywanie i używanie etykiet i tworzenie listy adresów URL dobrych i złych. Zarówno tworzenie etykiet i list adresów URL wymaga znacznych inwestycji w zasoby identyfikacji i wykrycia zarówno odpowiednich jak i nieodpowiednich stron WWW. Działanie reaktywne odnosi się do analizy nazw URL domeny, metadanych, przeszukiwania zawartości sieci. Te mechanizmy kontroli mogą również korzystać list adresów URL i oceny informacji, etykiet.

Ponadto mogą używać techniki filtrowania treści w oparciu o analizę rzeczywistej zawartości stron zwróconych przez mechanizm wyszukiwania i na tej podstawie umożliwić lub ograniczyć dostęp do danych stron. Ważne jest, aby użycie filtrowania było przejrzyste dla użytkowników. Użytkownik powinien zrozumieć, co jest filtrowane i dlaczego jest filtrowane. Możliwości wspólnej i świadomej filtracji treści internetowych nie zostały jeszcze zrealizowane, do wypełnienia tego celu będą potrzebne wspólne działania różnych podmiotów.