OpenStack

OpenStackOpenStack to doskonały zamiennik dla płatnego dostępu do usług cloud computingowych. Projekt ten notuje swój początek w 2010r. jako wspólny produkt Rackspace Hosting i Narodowej Agencji Kosmicznej - NASA (USA).

Najnowszą wersję stabilną wyprodukowano w maju 2015r. Jest to kreatywna technologia wdrażająca model IaaS - Infrastructure as a Service. OpenStack bazuje na licencji Apache License 2.0 - to oprogramowanie Open Source'owe kierowane przez OpenStack Foundation, organizację w formie non profit.

Technologia OpenStack złożona jest z dużej ilości połączonych ze sobą projektów w rozmaitych dyscyplinach Cloud Computingu. Wiąże się ona ze zbieraniem danych, zasobami sieciowymi i kierowaniem procesu wirtualizacji. Kierowanie może być przeprowadzone poprzez przeglądarkę internetową z konta użytkownika z poziomu komend czy dopuszczenia do użytku poprzez protokół REST API. Wyszczególnione projekty są złączone - każdy z nich rozdziela ciąg funkcjonalności potrzebnych do kierowania w chmurze.

Składniki można kopiować otrzymując lepszą wydajność. Programiści wspomagający utworzenie głównego kodu OpenStack'a otrzymują możliwość utworzenia nowego, wolnego standardu chmury. Rozwiązania udostępnione przez OpenStack mogą być alternatywą dla prywatnych i publicznych metod chmurowych.

OpenStack zapewnia bezpieczeństwo danych. Platforma OpenStack jest regulowana, moc chmury można dostosować do swych potrzeb. Stosowanie OpenStack podwyższa efektywność kierowania cyklem życia instancji takich jak uruchamianie, przebudowa czy usuwanie. Umożliwione jest też komfortowe kierowanie bazą obrazów systemowych, ich przenoszeniem i tworzeniem. Kierowanie sieciowe jest dopasowane i umożliwia dobranie odpowiedniej infrastruktury pod dane aplikacje.

Oficjalna strona projektu - www.openstack.org